Ochrona Przeciwpożarowa, Pomiary ESD, Fotometria

Prawo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. więcej

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Projektowanie stron Hyh.pl