Dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Odpowiednie prowadzenie dokumentacji ma kluczowe znaczenie zarówno organizacyjne jak i porządkowe. Pozwala w szybki sposób w przypadku kontroli organów Państwowej Straży Pożarnej lub audytów wewnętrznych odnaleźć niezbędne dokumenty np. z przeprowadzanych przeglądów przeciwpożarowych.

Odpowiednie prowadzenie dokumentacji ma kluczowe znaczenie zarówno organizacyjne jak i porządkowe.

Pozwala w szybki sposób w przypadku kontroli organów Państwowej Straży Pożarnej lub audytów wewnętrznych odnaleźć niezbędne dokumenty np. z przeprowadzanych przeglądów przeciwpożarowych.

Poprawnie prowadzona dokumentacja powinna zawierać nie tylko protokoły z przeglądów ale również harmonogramy okresowych kontroli, książki kontroli itp.

Tworzymy książki eksploatacji urządzeń   przeciwpożarowych, w których znajdują się wszystkie niezbędne informacje o elemencie lub systemie ochrony przeciwpożarowej od momentu ich montażu poprzez okresowe kontrole ich sprawności .

Dzięki takiemu rozwiązaniu  zarówno my jak i administrator, właściciel obiektu nie ma żadnych problemów z odnalezieniem odpowiednich dokumentów.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:

Jednym z podstawowych dokumentów od strony ochrony przeciwpożarowej w obiekcie jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która winna zawierać:

  1. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynu , wynikające z jego sposobu użytkowania, przeznaczenia, warunków technicznych, w tym zagrozenia wybuchem.
  2. Sposoby postepowania w przypadku powstania pożaru.
  3. Określenie wyposażenia w gaśnice oraz urządzenia przeciwpozarowe, sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
  4. Jeżeli istnieją, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
  5. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stalymi urzytkownikami.
  6. Plany obiektów , obejmujące ich usytuowanie.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  nie jest wymagana dla obiektów lub ich części których:

  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącą odrębną strefę pożarową nie prtzekracza  1000m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500m3
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000m2

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego winna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratunkowych.

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl