Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi ppoż. stosowane są jako...

Drzwi przeciwpożarowe stosowane są jako jedno  wydzieleń stref pożarowych np. na klatkach schodowych czy ścianach oddzielenia pożarowego i są bardzo istotnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej . Uniemożliwiają w czasie pożaru przedostawanie się ognia, dymu do innej strefy pożarowej przez określony czas np. 60minut.

 W związku z powyższym wartościami określającymi  parametry drzwi(bramy) przeciwpożarowych jest ich odporność ogniowa, i tak np:

Drzwi EI 30 są to drzwi zapewniające szczelność (E), izolacyjność (I) na czas 30 minut.

Możemy wymienić  kilka typów drzwi przeciwpożarowych: EI15; EI30; EI60; EI120.

Należy pamiętać aby drzwi przeciwpożarowe były poprawnie oznakowane  znakami zgodnymi z PN.

Każde drzwi przeciwpożarowe posiadają tabliczkę znamionową, na której znajdują się m.in. rok produkcji, aprobata techniczna , właściwości przeciwpożarowe, certyfikat zgodności itd.

 

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl