Podręczny sprzęt gaśniczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych wymaga by obiekty były wyposażone w gaśnice spełniające wymagania PN.

 Rodzaj gaśnic powinny być dobrane do gaszenia typów pożarów jakie mogą wystąpić na danym obiekcie:
A – materiałów stałych zwykle pochodzenia organicznego,
B – cieczy i materiałów stałych topiących się,
C – gazów,
D – metali
F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Każde 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego powinna przypadać na:
 -  każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym przez stałe urządzenia gaśnicze, w miejscach szczególnie zagrożonych pożarem bądź wybuchem,
 - każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej w miejscach pozostałych.
Gaśnica powinna znajdować się w miejscu odpowiednio dostępnym i widocznym oraz odpowiednio oznakowanym.

 

Co zrobić jeśli w moim obiekcie istnieje potrzeba przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego?

To proste, skontaktuj się z przedstawicielem naszej firmy korzystając z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 693 984 626. Przedstaw nam swoją bieżącą sytuację, a my zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji.

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl