Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia awaryno-ewakuacyjnego

Zgodnie z  aktualnie obowiazujacymi przepisami oświetlenie awaryjne jest zaliczane do grupy urządzeń przeciwpożarowych.

Instalacja oświetlenia awaryjnego powinna być wykonana zgodnie z projektem, który został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY:

Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych zawarte są w normie PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie awaryjne.

Norma ta charakteryzuje szczegółowo oświetlenie awaryjne, jego odmiany i cel ich stosowania. Zawiera minimalne wymagania np. wartość natężenia oświetlenia na poziomie podłogi, stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia oraz ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Norma zawiera również minimalny czas działania oświetlenia awaryjego, który powinien wynosić co najmniej 1 godzinę od czasu zaniku oświetlenia podstawowego.


SERWISOWANIE:


Oświetlenie awaryjne jest zaliczane do grupy urządzeń przeciwpożarowych.

W zwiazku z tym należy poddawać je okresowym przeglądom technicznych i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normachdotyczących urzadzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producenta, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.

W ramach przeglądu oświetlenia awaryjnego wykonujemy pomiar wartości natężenia oświetlenia awaryjnego, równomierność oświetlenia oraz test baterii akumulatorów.

Na ich podstawie sporządzany jest protokół określający przydatnośc oświetlenia awaryjnego.

Co zrobić jeśli w Twoim obiekcie wymagane jest wykonanie badań oświetlenia awaryjnego?

 To proste, skontaktuj się z przedstawicielem naszej firmy korzystając z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 693 984 626. Przedstaw nam swoją bieżącą sytuację, a my zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji.

 

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl