Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Wewnętrzną i zewnętrzną sieć hydrantowa możemy podzielić na...


1. Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe:

Rodzaje hydrantów wewnętrznych:

- z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25mm i 33mm, zwane potocznie „hydrantem 25” i „hydrantem 33”

- z wężem płasko składanym o nominalnej  średnicy węża  52mm, zwany potocznie „hydrantem 52”


Zawór hydrantowy:

- zwany „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy


Podstawowe parametry dla hydrantów i zaworów wewnętrznych:

Wydajność:

- dla hydrantu 25- 1,0dm3/s

- dla hydrantu 33- 1,5dm3/s

- dla hydrantu 52- 2,5dm3/s

- dla zaworu 52 - 2,5dm3/s

 

Ciśnienie:

- Na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego zaworu nie mniejsze niż 0,2MPa.

 

2. Hydranty zewnętrzne:

 

Rodzaje hydrantów zewnętrznych:

- hydrant nadziemny DN80

- hydrant nadziemny DN100

- hydrant podziemny DN80


Podstawowe parametry dla hydrantów zewnętrznych:

- dla hydrantu nadziemnego DN80- 10 dm3/s

- dla hydrantu nadziemnego DN100

- dla hydrantu podziemnego DN80- 10 dm3/s

 

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

 

Co zrobić jeśli w moim obiekcie istnieje potrzeba przegladu sieci hydrantowej?

To proste, skontaktuj się z przedstawicielem naszej firmy korzystając z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 693 984 626. Przedstaw nam swoją bieżącą sytuację, a my zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji.

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl