Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Jak działa?przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w momencie powstania pożaru i uruchomienia go przez pracowników jest odcięcie zakładu od podstawowego zasilania w energię elektryczną. Jednocześnie uruchamia od wentylację odciągową, oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne itp.

Gdzie musi być zainstalowany?

Przeciwpożarowegy wyłącznik prądu jest wymagany w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przez odcięcie dopływu prądu tym wyłącznikiem zmniejsza się zagrożenie zdrowia lub życia ludzi biorących udział w akcji ratowniczej podczas pożaru. Zatem jest to łącznik, którego usytuowanie oraz działanie powinno odpowiadać zasadom wymaganiom dotyczącym łączeń awaryjnych.

Co zrobić jeśli w moim obiekcie nie ma przeciwpożarowego wyłącznika prądu?

To proste, skontaktuj się z przedstawicielem naszej firmy korzystając z formularza zapytania lub zadzwoń pod numer 693 984 626. Przedstaw nam swoją bieżącą sytuację, a my zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji.

Kontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl